Växjö Tennis AB

Växjö Tennis AB


Strandbjörkshallen ägs och drivs av Växjö Tennis AB, ett aktiebolag där Växjö TS är huvudägare. Utomhusanläggningen i Strandbjörket arrenderas av Växjö kommun.
Styrelse i Växjö Tennis AB

     
ÅkeMagnusson ordf Rickard Löf ledamot Magnus Arvidsson suppl.

Strandbjörkshallen har anor från 1938, då den nuvarande A-hallen byggdes. Hallen var länge den enda anläggningen för inomhusidrott i Växjö. 
Tennisen bedrevs från 50-talet i ett s k Barracudatält med 1 bana fram till det första tillbygget 1985. Då tillkom 3 banor för enbart tennis.
2002 fick hallen sin nuvarande utformning, då ytterligare 3 banor byggdes. Samma år byggdes 3 nya utomhusbanor i Strandbjörket, där anläggningen omfattar 7 banor. 

Uppdaterad: 08 JUL 2016 13:31
Skribent: Åke Magnusson


 TENNISLÄNKAR 

 


    Sponsorer   

_______________