Styrelsemöte 170515

Styrelsemöte 170515

2017-05-16 09:32

Värt att veta från styrelsemötet 2017-05-15


  • Uppdaterad:
     2017-06-28 14:19


Idrottslyftet
Ansökan enl. beslut på förra mötet har lämnats in. Ansökt belopp: 40 000 kr.

Marknadskommitté
En marknadskommitté med Emil Holmgren som sammankallande tillsattes. Övriga ledamöter: Tommy Persson och Tuomas Heinonen.

Tränarfrågor
Tränarsituationen inför hösten diskuterades ingående. Beslut tas på nästa möte.
Privatträning diskuterades också. Sådn får bedrivas endast av tränare som är auktoriserade av klubben.

Padel
Frågan om anläggande av padelbanor i Strandbjörket aktualiserades på nytt. Kontakt skall tas med kommunen och leverantörer.

Förslagslådan
Lämnade förslag skall regelmässigt tas upp i styrelsen fr o m nästa styrelsemöte.

Skribent: Åke Magnusson
Epost: Adressen Gömd

 TENNISLÄNKAR 

 


    Sponsorer   

_______________