Priser – Inomhus

Priser – Inomhus


Bokning av tid görs per telefon på 0470-197 42 eller via hemsidans menyflik “Bokning online – Boka tid”
Priser per timme inomhus fr.o.m. 2014-09-21

A-hall
Abonnemang: Badminton, basket, innebandy, skolidrott 210 kr
Ströimme: Basket, handboll, innebandy, fotboll 270 kr

Ströimme: Badminton

Ströimme: Tennis

  90 kr

175 kr

 
B-hall, C-hall
Abonnemang: Tennis (vardagar 16-21, lördag-söndag 09-20) 135 kr
Abonnemang: Tennis (vardagar 07-16, 21-22, lördag-söndag 08-09, 20-21) 120 kr
Ströimme: Tennis (vardagar 16-21, lördag-söndag 09-20) 175 kr
Ströimme: Tennis (vardagar 14-16, 21-22, lördag-söndag 08-09, 20-21) 150 kr

 (för VTS-medlemmar och studenter rabatt på ovanstående tider)

 -25 kr

 
(Ej medlem/student/kort betalar alltid sin del av timme räknat mot ordinarie timpris)

Juniorkort kan köpas för 600 kr. Kortet gäller en termin (vår, sommar eller höst) och ger fritt spel för innehavaren och förälder. Bokning genom kortet kan bara ske för en timme i taget. 
Vid spel med annan person än förälder eller annan som inte har juniorkort, betalar denne sin del av bankostnaden.
Bordtennislokal
Hela lokalen   120 kr
Enstaka bord   60 kr

Harry Olsson-rummet, möteslokal, samlingslokal, lektionssal

Enstaka timmar 200 kr
Hel dag 800 kr
Halv dag 500 kr
Uppdaterad: 2016-06-10 17:14
Skribent: Åke Magnusson


 TENNISLÄNKAR 

 


_________

    SPONSORER     

 


_______________