!:a Majdubbel

!:a Majdubbel


Vi återupptar 1:a Majdubbeln, den sedan några år vilande öppningsaktiviteten på utomhussäsongen. Upplägget kommer att bli helt annorlunda än tidigare.

Detaljer kring upplägget återfinns i inbjudan.

Anmälan görs på formuläret nedan. 
 TENNISLÄNKAR 

 


    Sponsorer   

_______________